Prístup k Šidielkam 

 • Každé jedno dieťa je pre nás jedinečné preto ku nim pristupujeme s láskou a individuálne.
 • Je pre nás dôležité, aby deti rozumeli veciam, ktoré sa dejú ako aj pravidlám ktoré v skupinke máme. Dáva im to pocit bezpečia a zároveň vytvára prirodzené hranice. 
 • Pre dieťa je veľmi dôležité zažívať pocity úspechu ktorý mu pomáha budovať sebavedomie a pocit vlastnej hodnoty. Preto jednotlivé aktivity prispôsobujeme individuálnym schopnostiam deti.

 • Záleží nám aby deti, ktoré k nám prídu neboli vystavené veľkému stresu z nástupu do nového kolektívu. Snažíme o uplatňovanie citlivého a individuálneho adaptačného procesu vzhľadom k povahe dieťatka. Prvé dni začíname postupnou adaptáciou na prostredie, pani učiteľky a kolektív v prítomnosti rodiča v čase voľnej hry detí. Dieťa tak získava priestor na postupné spoznávanie a budovanie dôvery v ľudí a nové prostredie.

 

Aktivity

Každý týždeň sa venujeme konkrétnej téme, ktorú počas týždňa rozvíjame. Riadime sa štátnym vzdelávacím programom, z ktorého prioritne vychádzame. Témy však dopĺňame o rôzne zaujímavosti a ich obsah prispôsobujeme veku detí.

 • Veľa spoločne tvoríme Využívame rôzne výtvarné techniky, pracujeme podľa zadania, nechávame priestor aj vlastnej fantázií a kreativite. Zdokonaľujeme si jemnú motoriku, prezentujeme naše vnímanie sveta a nebránime sa ani špinavým rúčkam. Tvorivej činnosti a rozvoju jemnej motoriky sa venujeme prioritne v utorok a v piatok.
 • Pohybom a rannou rozcvičkou vedieme deti k zdravému životnému štýlu. Každé ráno začíname s hudbou pri ktorej si rozcvičíme celé telo a zabávame sa.
 • Čítame. Rozprávkové knihy nám otvárajú nekonečný svet fantázie pre nové príbehy. Prostredníctvom obrázkov spoznávame nové veci a rozširujeme si slovnú zásobu. Učíme sa pozornosti a sústredeniu. Básničky a pesničky nám pomáhajú zlepšovať pamäť, učia nás rytmizácií. Ich spojenie s pohybovou aktivitou nám pomáha lepšie chápať význam slov.
 • Hravou angličtinou, ktorú sa snažíme prirodzene aplikovať do našich aktivít tak jednoduchým spôsobom vnímame nový jazyk. Prostredníctvom hudby a dramatizácie sa učíme význam slov a fráz. Hravej angličtine sa venujeme každý týždeň v pondelok a vo štvrtok.
 • Učíme sa zážitkom. Radi experimentujeme a skúšame. Nenúteným spôsobom sa zapájame do bežných činností dňa, uplatňujeme prvky montessori pedagogiky.
 • Chodíme von za každého počasia. Uzavretá záhradka nám dáva pocit voľnosti a bezpečia. Exteriérové preliezačky, hojdačka, motorky a iné hračky vytvárajú priestor na voľnú hru, ktorá je pre deti rovnako dôležitá.

Externé krúžky

Deti majú možnosť zúčastňovať sa počas týždňa aj externých krúžkov. 

 • Gymnastika. Krúžok prebieha v gymnastickej telocvični v BigHugGym.  Pod vedením skúsených a veľmi milých tréneriek si deti užijú kopec zábavy ale aj poctivého tréningu, ktorý im veľmi pomáha v rozvíjaní ich pohybových schopností.
 • Lezenie s medvedicou. Krúžok lezenia prebieha na lezeckej stene K2. Deti majú k dispozícií kompletnú lezeckú vystroj a vlastného inštruktora. Lezenia u detí pomáha budovať koordináciu a koncentráciu, zlepšuje priestorovú orientáciu, pomáha prekonávať strach. 
 • Rozmotaj si jazýček. Logopedický krúžok prebieha v škôlke pod vedením špeciálnej pedagogičky, ktorá nás navštevuje každý týždeň. Krúžok prebieha individuálne, hravou formou. Jeho cieľom je rozvoj komunikačných schopností detí a precvičovanie správnej výslovnosti.