Vieme, že starostlivosť o šidielka môže byť finančne náročná a preto sa snažíme vyjsť v ústrety rodičom k obojstrannej spokojnosti. Náš cenník preto vychádza len z relevantných nákladov.

  • Školné za celodennú starostlivosť – 425 €/mesiac
  • Poldenná starostlivosť – 345€/mesiac
  • Ďalšie možnosti starostlivosti sú podľa možností na základe individuálnej dohody
  • Súrodenecká zľava 15%

Stravné – 4,9€/deň ( zahŕňa kompletnú stravovaciu jednotku – desiata, obed, olovrant a pitný
režim) v prípade poldennej starostlivosti je stravné vo výške 4,6 €/deň

V čase letných prázdnin máme k dispozícií týždenné pobyty s bohatým detským programom aj pre detičky, ktoré naše jasličky/ škôlku nenavštevujú!

Cena za týždenný pobyt – 145€ ( vrátane stravy)

Súrodenci, ktorí sa zúčastnia týždenného pobytu spoločne majú zľavu 10%.