Sme detské centrum rodinného typu, pre deti vo veku 1,5 – 5 rokov. Poskytujeme komplexnú výchovno –  vzdelávaciu činnosť a starostlivosť.  Vytvárame priestor pre menší kolektív detí s dôrazom na individuálny a rešpektujúci prístup.

Naše deti vedieme k hodnotám, láske a rešpektu k životu, kamarátom a prírode. Sprevádzame ich na ceste objavovania a vnímania sveta. Podporujeme ich v rozvíjaní svojich schopností, intelektu a talentov.  Rešpektujeme ich jedinečnosť a individualitu. Vytvárame pre nich malý detský svet v ktorom sa cítia prijatemilované.

V jasličkách a škôlke si deti začínajú budovať svoje prvé vzťahy s kamarátmi, učia sa deliť o hračky, riešiť konflikty. Vedieme ich ku vzájomnej spolupráciKeď sa nám niečo nedarí, učíme sa poprosiť o pomoc. 

Postupným procesom vedieme deti k samostatnosti a nezávislosti. 

 

 

„Pomôž mi, aby som to dokázal sám “ ( Mária Montessori)