Každý týždeň máme v Šidielku krúžok tanečnej, pod vedením externej lektorky. Po krátkej gymnastikej rozcvičke si deti užijú 20 minút tancovania. Krúžok je určený a vhodný pre všetky deti nakoľko je vrámci škôlky.

S deťmi pravidelne navštevujeme aj externé krúžky na ktoré majú možnosť sa prihlásiť. Krúžok gymnastiky a lezenie sú pre ne príjemným spestrením týždenného programu. Okrem zábavy, ktorú si na krúžkoch užijú môžu tak prirodzene zlepšovať svoje pohybové zručnosti.

V rámci škôlky majú deti možnosť prihlásiť sa na krúžok Rozmotaj si jazýček pod vedením pani logopedičky. Deti si na krúžku zdokonaľujú komunikačné schopnosti a precvičujú správnu výslovnosť.