Krúžky

Každý týždeň máme v Šidielku krúžok tanečnej, pod vedením externej lektorky. Po krátkej gymnastikej rozcvičke si deti užijú 20 minút tancovania. Krúžok je určený a […]

Hravá angličtina

Deti sa hravou formou zoznamujú s cudzím jazykom. Prostredníctvom pesničiek, básničiek a krátkych videi sa tak jednoduchým spôsobom učia chápať významu slov a rozširujú si […]

Zdravý životný štýl

Našim Šidielkam dávame chutnú a kvalitnú stravu domáceho typu od dodávateľa pre detské jasličky. Jedálniček dopĺňa pravidelný prísun vitamínov v podobe ovocia a zeleniny. Denný […]

Podnetný program

Týždenný program v Šidielku vychádza prioritne zo štátneho vzdelávacieho programu a je doplnený o ďalšie zaujímavé aktivity prispôsobené veku detí. Pri aktivitách uplatňujeme prvky Montessori […]