Týždenný program v Šidielku vychádza prioritne zo štátneho vzdelávacieho programu a je doplnený o ďalšie zaujímavé aktivity prispôsobené veku detí. Pri aktivitách uplatňujeme prvky Montessori pedagogiky, zážitkového učenia, učenia hrou. Veľa si čítame, rozprávame sa, veľa tvoríme, dramatizujeme a tancujeme. Nechávame deťom priestor aj pre voľnú hru ktorá je pre ne rovnako dôležitá.